biografie-schrijven-3

Biografie laten schrijven

Steeds meer mensen schrijven een biografie over hun leven, of laten deze schrijven.

Wie bijvoorbeeld?

  • Die man van 69 jaar die de wereld heeft rondgereisd en een paar jaar na zijn pensioen zijn ervaringen wil vastleggen.
  • Of die dame van 82 jaar die een bewogen leven achter de rug heeft en haar familiegeschiedenis wil toevertrouwen aan iemand die daar aandachtig naar luistert en het vervolgens treffend op papier zet.
  • Een vluchteling die naar Nederland is gekomen, omdat hij in zijn geboorteland zijn leven niet zeker was en zijn indringende ervaringen wil (laten) opschrijven.
  • Een jongen van 17 die getroffen is door een ziekte en zijn gevoelens en gedachten hierover wil delen, om anderen inzicht te geven in wat hij doormaakt en om het zelf beter te kunnen verwerken.
  • Of de directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf die afscheid neemt en een boek wil maken over hoe hij het bedrijf heeft opgericht en opgebouwd, wat hij onderweg heeft meegemaakt en wat cruciale ontmoetingen en keuzemomenten waren in zijn ondernemerschap en/of persoonlijke leven.

Wat is uw reden om een biografie te (laten) schrijven?

Reflecteren op je leven
Bij een biografie gaat het erom dat iemand zijn of haar levensverhaal wil vastleggen. Zoals mensen dat ook met foto’s of video’s doen. Daarmee bewaar je impressies van leuke momenten of belangrijke gebeurtenissen. De gezichtsuitdrukkingen vertellen iets van wat daarbij werd beleefd, maar kunnen ook vertekend zijn. In een biografie probeer je de daadwerkelijke beleving van bepaalde momenten of periodes in het leven op te roepen en reflecteer je daarop.

biografie3
Elke biografie is de moeite waard
Moet je spectaculaire dingen hebben meegemaakt waarmee je in de schijnwerpers hebt gestaan? Nee, een biografie is persoonlijk en kent geen verschil tussen belangrijke of minder belangrijke mensen, of tussen grote of kleine gebeurtenissen. Elk leven is uniek en elke levensloop kent bijzondere momenten die het beschrijven volop waard zijn!