biografie-schrijven-0

Het eindresultaat: uw biografie

Wat wordt de uiteindelijke vorm van de biografie? Een document in Word dat u zelf nog verfraait met beeldmateriaal en een mooie opmaak? Of een boek dat door een professional wordt vormgegeven en gedrukt wordt in een oplage van 200 stuks?

biografie10
De ene persoon wil een document dat hij zelf af en toe kan doorlezen, of digitaal of in geprinte vorm aan zijn kinderen kan geven. Anderen willen het delen met een grotere groep mensen. De vormgeving hangt hiermee samen, maar ook de oplage en de verspreiding.

Openbaar? Denk aan de privacy van anderen
Let wel, bent u van plan uw biografie met een grotere groep te delen of zelfs met iedereen, dan heeft dit ook invloed op de inhoud. Een boek dat in de boekhandel te verkrijgen is, of een biografie die online wordt geplaatst, is voor iedereen toegankelijk.

Misschien heeft u er zelf geen probleem mee om situaties die u met anderen heeft meegemaakt, aan ‘de hele wereld’ vertellen, maar geldt dat ook voor die ander die een rol speelt in uw levensverhaal? Dit wegen we samen af. Het is van belang om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke gegevens en gevoelens van anderen, en om hun privacy te respecteren.