biografieschrijven-2

Werkwijze biografie schrijven

Kennismakingsgesprek
Vertellen over uw leven en wat u daarin bent tegengekomen, doet u alleen wanneer u voelt dat de ander met aandacht en respect luistert en weet dat hij vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. Is die basis er niet, dan komt uw verhaal niet op gang en uw biografie niet tot zijn recht.

Daarom is er altijd een eerste gesprek waarin we onderzoeken of ik de persoon ben met wie u dit avontuur aan wilt gaan. Dit gesprek kost u niets. We nemen uw wensen en alle mogelijkheden door. Denken we allebei dat het lukt, dan zetten we de volgende stap.

Plan van aanpak en kostenplaatje
Ik maak een plan van aanpak op basis van de wensen die we hebben doorgesproken. Daarbij doe ik een voorstel voor een of meer werkwijzen en geef ik een zo goed mogelijke indicatie van de kosten bij elke variant. Op die manier wordt het gemakkelijker om te bepalen wat u precies wilt.

Denk bijvoorbeeld aan het aantal pagina’s, of de bronnen die u wilt inschakelen. Wilt u wel of niet anderen erbij betrekken? Wilt u uw volledige levensloop beschrijven, of alleen een bepaalde periode die heel belangrijk voor u is geweest? Welk eindproduct heeft u in gedachten? Kiest u voor een document in een eenvoudige Word opmaak dat u zelf kunt printen. Of wilt u een boek(je) dat is vormgegeven door een grafisch ontwerper en digitaal geprint, of gedrukt in een grotere oplage? Vindt u tekst voldoende, of wilt u ook foto’s toevoegen?

Niet alles hoeft u vooraf te beslissen. Toch is het goed om er vroegtijdig over na te denken, al was het alleen maar omdat de prijsverschillen tussen de verschillende varianten groot kunnen zijn.

Bronnen
Om een biografie te kunnen schrijven, zijn bronnen nodig. De hoofdpersoon is de belangrijkste. Daarnaast kunnen er geschreven bronnen zijn, zoals artikelen of boeken waarin u (of een belangrijke persoon in uw leven) wordt genoemd. Verder zijn fotoalbums vaak een mooi hulpmiddel om een gesprek op gang te brengen. Ze leveren bovendien vaak beelden op die goed in de biografie te gebruiken zijn. Voor een dagboek geldt hetzelfde; het kan zelfs de basis zijn waarop de biografie verder wordt uitgewerkt.

Mensen die uw verhaal aanvullen
Mensen in uw privé- of werkomgeving die u goed kennen, kunnen uw verhaal aanvullen, of er iets aan toevoegen door te vertellen wat zij van u hebben gezien, of met u hebben meegemaakt. De opzet van de biografie kan desgewenst zo worden gemaakt dat het een combinatie is van uw eigen verhaal én een verzameling van verhalen van anderen over u.

Selecteren bronnen, afspraken maken
Samen bekijken we welke bronnen er wenselijk en beschikbaar zijn om uw biografie samen te stellen. De geschreven bronnen onderzoek ik en in overleg met u maak ik een selectie van wat bruikbaar is. Aansluitend maak ik met u en eventueel met familieleden, vrienden en/of werkrelaties afspraken voor een serie gesprekken.

biografie6
We nemen de tijd
De gesprekken vormen de rode draad in het eerste deel van de aanpak. Om de gegevens voor uw biografie boven water te krijgen, nemen we de tijd die nodig is. We voeren een aantal gesprekken (drie, vijf, soms meer) van ongeveer twee uur, of zoveel korter of langer als u plezierig vindt.

Locatie(s)
Voor de interviews kiezen we een locatie waar u zich op uw gemak voelt. Bij u thuis, bijvoorbeeld. Soms kan het nuttig zijn – en vaak ook erg leuk – om daarnaast bepaalde locaties te bezoeken die een belangrijke rol in uw leven hebben gespeeld. Op de plek zelf komen herinneringen soms versterkt naar boven.

Uitwerken, corrigeren, afronden
U vertelt, ik stel vragen, maak aantekeningen en werk deze uit. U leest het concept, we nemen de uitwerking samen door en ik pas de teksten weer aan. Zo kunnen er verschillende schrijf- en leesrondes volgen. We gaan door totdat u helemaal tevreden bent.

biografie8
Bij het beoordelen hoort ook het stellen van grenzen. Niemand laat zich volledig kennen. Ook in een biografie laten mensen niet altijd het achterste van hun tong zien. Dat hoeft ook niet; u bepaalt wat er wel of niet wordt opgeschreven. Soms kan dat vooraf, soms merkt u pas tijdens het lezen van de uitwerking dat u iets niet of juist wel in uw biografie wilt opnemen, of dat u het net een tikkeltje anders wilt verwoorden.

Beeld toevoegen?
Het kan een verhaal alleen in woorden worden; we kunnen ook beeldmateriaal toevoegen. Foto’s, tekeningen of afbeeldingen van bijvoorbeeld geboorte- of trouwaktes verlevendigen en verduidelijken de tekst en vergroten de aantrekkelijkheid. Nadat alles is verzameld, kan de biografie in elkaar worden gezet. Dit kan zo eenvoudig of ‘chique’ als u zelf wilt.

Hoe lang de productiefase precies duurt, wordt bepaald door verschillende factoren. Bij een korte versie kunnen we in een maand al een eind op weg zijn; bij een uitgebreide versie zijn we vaak enkele maanden en soms een half jaar of zelfs langer bezig. Vooraf maken we een gezamenlijke inschatting van wat wenselijk en haalbaar is. Beknopt of lijvig, u kunt er zeker van zijn dat het eindresultaat een professioneel geschreven tekst is, met grote zorgvuldigheid én veel plezier opgesteld!

Klik hier om meer te lezen over de verschillende varianten in de vorm van een biografie en de daarbij passende werkwijzen.