biografie-schrijver

Wat is een biografie?

Een biografie is een beschrijving van iemands leven. Het woord komt uit het Grieks: ‘bio’ betekent ‘leven’ en ‘graphia’ betekent ‘beschrijving’. Een biografie is niet verzonnen, maar gebaseerd op het echte leven van iemand.

Een belangrijk kenmerk van een biografie is dat deze in verhaalvorm geschreven is. Bovendien is het verhaal persoonlijk. Een biografie geeft niet alleen een goede indruk van het leven, maar ook van het karakter van de hoofdpersoon. Dit wordt gaandeweg gevormd door opvoeding, school, werk, contacten met anderen en allerlei meer of minder ingrijpende gebeurtenissen. Zowel leuke als moeilijke momenten tekenen iemands leven en persoonlijkheid.

De biografie geeft informatie over de levensloop en inzicht in hoe de persoon zijn levensweg heeft bewandeld en ervaren. Het is de kunst de biografie zó te schrijven dat het unieke van een persoon goed naar voren komt. Wat typeert hem of haar, wat maakt deze persoon tot wie hij/zij is?

Geen eenvoudige klus, maar geweldig om te doen!